Prejsť na hlávný obsah

Internet pre firmy

Hľadáte komplexný a individuálny prístup pri zabezpečovaní internetovej služby? Sme moderná firma, ktorá svojim klientom poskytuje pripojenie do siete Internet garantovanou kapacitou. Firemný balíček INDIVIDUAL Vám zaručí bezpečný a zároveň garantovaný prístup do celosvetovej siete Internet na základe Vašich požiadaviek.

Rýchly a spoľahlivý internet

Garantované pripojenie je ideálne pre veľké spoločnosti alebo používateľov závislých na rýchlom a spoľahlivom internete bez výpadkov. Parametre nastavíme tak, aby vyhovovali Vašim potrebám.

Starostlivosť

Nadštandardná zákaznícka podpora. Vaše požiadavky
s pripojením vyriešime prednostne.

Stabilita

Stabilita, možnosť záložného BACKUP pripojenia
a pohotové servisné služby.

Technická podpora

Nepretržitý monitoring služby až po zákaznícke zariadenia.

Výhody garantovaného
internetového pripojenia

Garantovaná rýchlosť

S naším internetom vám garantujeme maximálnu rýchlosť

Symetrická rýchlosť

Rýchlosť pre sťahovanie a odosielanie
máte rovnakú

Bez obmedzení

Žiadne dátové ani časové obmedzenia

Bezpečné DNS

Odchytávame nebezpečné a škodlivé stránky

IP adresy

Vieme vám prideliť statickú IP adresu

Garantujeme SLA

V prípade poruchy vám pošleme
servisný výjazd do 4 hodín

Nepretržitý monitoring

Nonstop kontrolujeme pripojenie
a poruchy na prípojke

Back up

Záložne pripojenie internetovej služby

Napíšte nám

Máte otázky ohľadom služieb či technické otázky? Napíšte nám alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa Vám ozveme.  Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Pravidlami ochrany osobných údajov a týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov


  Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa:
  AIRNET s.r.o. so sídlom Siladice 240, 920 52 Siladice, IČO: 44 996 420, Zápis: Obchodný register OS Trnava, Odd.: Sro, Vložka č. 24530/T, e-mail: info@airnet.sk, tel.: +421 33 2250 228, WEB: https://airnet.sk/ (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.


  Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á Prevádzkovateľom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať (písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na jeho e-mailovú adresu, event. prostredníctvom formulára zverejneného na tejto webovej stránke Prevádzkovateľa). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba zároveň prehlasujem, že moje osobné údaje poskytujem dobrovoľne, bez nátlaku, a že všetky osobné údaje sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné. Ako dotknutá osoba pri vyhlasujem, že v prípade ak Prevádzkovateľovi poskytujem osobné údaje iných osôb, že som k tomu oprávnený a mám k tomu ich výslovný súhlas. Zároveň potvrdzujem, že som tieto osoby oboznámil/a s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov a Pravidlami ochrany osobných údajov, resp. ich oboznámim najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi. Zaškrtnutím tohto políčka zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Používate nepodporovaný prehliadač.
  Pre plnohodnotné prezeranie stránky použite prosím modernejší prehliadač (Chrome, Opera alebo Mozilla).